Missie-visieplaat

Missie-visieplaat

Missie-visieplaat

Missie-visieplaat

Missie-visieplaat

Missie-visieplaat

Missie-visieplaat

Missie-visieplaat

Missie-visieplaat

Missie-visieplaat

Missie-visieplaat

Missie-visieplaat

Missie-visieplaat

Missie-visieplaat

Missie-visieplaat

Missie-visieplaat

Missie-visieplaat

Missie-visieplaat

Missie-visieplaat

Missie-visieplaat

Missie-visieplaat

Missie-visieplaat

Missie-visieplaat

Missie-visieplaat

Missie-visieplaat

Missie-visieplaat

Missie-visieplaat

Missie-visieplaat

Missie-visieplaat

Missie-visieplaat

Missie-visieplaat

Missie-visieplaat

Missie-visieplaat

Missie-visieplaat

Missie-visieplaat

Missie-visieplaat

Missie-visieplaat

Missie-visieplaat

Missie-visieplaat

Missie-visieplaat

Missie-visieplaat

Missie-visieplaat

Missie-visieplaat

Missie-visieplaat

Missie-visieplaat

Missie-visieplaat

Missie-visieplaat

Missie-visieplaat

Missie-visieplaat

Missie-visieplaat

Missie-visieplaat

Missie-visieplaat

Missie-visieplaat

Missie-visieplaat

Missie-visieplaat

Missie-visieplaat

Missie-visieplaat

Missie-visieplaat

Missie-visieplaat

Missie-visieplaat

Missie-visieplaat

Missie-visieplaat

missie-visieplaat

Met een missie-visieplaat maak je ingewikkelde materie toegankelijk. De samenhang is zichtbaar, het prikkelt de nieuwsgierigheid en vergroot de betrokkenheid bij het onderwerp.

Met een goed geconstrueerde missie-visieplaat is elke missie, visie, strategie, plan, roadmap of project weer te geven in een aansprekend en helder beeld. De missie-visieplaat heeft een rustige indeling, een logische samenhang en vooral een overzichtelijk totaalbeeld.

Een goede inspiratiebron voor een missie-visieplaat zijn managementmodellen, want ook een tekening is gebaat bij een duidelijke structuur. Kijk ter inspiratie op de site van House of Control.

Hoe komt een missie-visieplaat tot stand?

In de meeste gevallen heeft een bedrijf of instelling al de nodige informatie verzameld. Het is aan de tekenaar om dat op een samenhangende manier in beeld te brengen. En soms heeft de klant ook al een beeld voor ogen wát moet worden getekend. Dan hoeft de tekenaar ‘alleen nog maar’ de tekening te maken.

Als de klant nog geen idee voor de visualisatie heeft, is het aan mij om een passend beeld te bedenken. In die gevallen krijg ik eerst een briefing met de kernpunten uit  de ambities en doelstellingen. Na uitproberen van een paar ideeën leg ik een eerste schets voor. Hiertoe heb ik voor mezelf een inspiratieschema gemaakt met meer dan tien manieren om complexiteit in beeld te brengen. Als het idee aanslaat ga ik verder met in detail uitwerken van de schets tot een eindplaat.

Aanpasbaarheid

Doordat ik digitaal teken is het heel eenvoudig om tijdens het maakproces dingen aan te passen. De indeling, de schaling, de kleuren, de teksten, het zit niet in beton. Een ander belangrijk voordeel van de digitale opbouw is dat de tekening later kan worden aangepast als de omstandigheden zijn veranderd. Dan is het niet nodig een volledig nieuwe tekening te maken.

Ik lever de eindversie als PDF-bestand in hoge resolutie (600 dpi) wat betekent dat de plaat scherp is uit te printen op groot formaat papier.

De aanpak om van ‘challenge’ naar ‘change’ te komen staat uitvoerig beschreven en uitgetekend in The View

 

Ja, ik wil een missie-/visieplaat

Draw the metaphore!

Ik breng complexe informatie door middel van een sterke metafoor op een speelse manier in beeld.  De tekening biedt een kapstok om het grote verhaal te vertellen, om verbanden te laten zien. Kernvraag: hoe komt de boodschap het beste over?

Te denken valt aan:

  • transformaties, transities (‘van-naar’ processen)
  • IT-roadmaps
  • missie- en visiestatements
  • etc

De tekening komt tot stand in nauwe samenwerking met betrokkenen. Veelal is het zoeken en uitproberen.

The big picture!

Ik teken digitaal of op papier (bijv 50 x 65 cm) een kleurige, gedetailleerde storymap waarop zeer veel gebeurt: the big picture.

Met een dergelijke tekening is veel meer te doen. Enkele opties:

  • zoekplaatje: zoek de 10 verschillen (ik maak een licht aangepaste tweede versie)
  • prijsvraag: zoek een object of geheime code (ergens in de tekening zit iets verstopt)
  • werkvorm: alle diagloogjes weglaten en door medewerkers laten invullen (ik maak op verzoek een tweede versie met lege tekstballonnen)
  • kleurplaat: voor de kleintjes is een zwart-wit versie beschikbaar

Ik lever een digitale tekening of een professionele scan van de tekening op papier (JPEG- of PDF-bestand 600 dpi). Op verzoek kan ik de zwart-wit versie meeleveren.

De originele tekening op papier blijft eigendom van de tekenaar.

Overview!

U heeft een helicopter view in handen waarmee u op een speelse manier intern uw verhaal kunt vertellen. Een verhaal over communicatieproblemen, over reorganisatiefasen, over de implementatie van een nieuw financieel systeem, over de customer journey etc. Met de extra opties kunt u de tekening op een interactieve manier inzetten.

© 2023 – Infocomics – drawing attention – clear visuals with value | Live tekenaar nodig? Cartoonist nodig?