InfoComics THE VIEW

van 'challenge' naar 'change'

InfoComics THE VIEW

Clear visuals with value

Een korte serie over mijn visie op businesstekenen.

Hoe kom je van punt A naar punt B, van challenge naar change? Een business drijven of een organisatie leiden is continu veranderen. Liefst snel en in één keer goed.

Elke verandering vraagt om communicatie, intern en extern. Er zijn talloze manieren om te communiceren. Mijn specialiteit als businesstekenaar is visuele communicatie. Op het pad tussen ‘challenge’ en ‘change’ kan ik helpen met zowel de inhoud als de vormgeving van de boodschap.

Ik ben een ervaren business-tekenaar. Bedrijfseconoom van opleiding en tekenaar van beroep.

In alle sectoren help ik organisaties beter zicht te krijgen op vragen en problemen. Ik ben er niet om vraagstukken op te lossen, wel om bij te dragen aan beter begrip van de situatie en aan heldere visuele communicatie.

Situaties die om verandering vragen zijn vaak complex. Gelukkig vindt het brein een overzichtelijk plaatje fijn. Een visual van InfoComics kan helpen bij verandering. Hoe gaat dat in zijn werk? Hoe begint zoiets, wie doet wat tijdens het traject en waar eindigt het?

Dat leg ik uit aan de hand van een praatplaat: van challenge naar change met visuals van InfoComics.

 

Framing (1/8)

Je staat voor een grote uitdaging: een probleem, een vraag of een idee. Je wilt iets of je moet iets met de visie, de strategie, de organisatie, een proces, een project of programma, een product of een dienst. Het verhaal moet gedeeld worden want het is tijd voor actie, het is tijd voor ‘change’.

Het is belangrijk de omvang en vooral de grenzen van de ‘challenge’ te verkennen. Waar gaat het in essentie over en waarover niet? Wat is de scope?

En zou het niet een goed idee zijn ter ondersteuning een businesstekenaar uit te nodigen, en zo ja, welk verhaal wordt hem verteld? Wat is precies het ISSUE?

Briefing (2/8)

Oké, het ISSUE is bepaald. InfoComics wordt uitgenodigd voor een eerste inhoudelijke sessie met het team, online of op locatie. De klant informeert de businesstekenaar uitvoerig over het issue. De tekenaar luistert, stelt vragen, spiegelt, toetst en vat samen. Na open dialoog wordt het verhaal voor de visual opgeschreven, hardop voorgelezen in het team, gevalideerd, herschreven en uitgewerkt tot een 95%-SCRIPT. Op dit punt aangekomen is het niet heel zinvol te blijven zoeken naar de laatste 5%, dat vraagt onevenredig veel tijd. Gebruik de energie om verder te gaan met de volgende stap.

Co-creating (3/8)

Het SCRIPT ligt er en dat is een belangrijk vertrekpunt. In een workshop gaan InfoComics en opdrachtgever op zoek naar het beste idee voor de visual bij het script. Het gaat nu om vindingrijkheid, ontdekken en ontwerpen. Door middel van brainstormen, uitproberen, schetsen en discussie ontstaan de eerste ideeën voor het ontwerp. Iets abstracts? Een metafoor?

Nu komt het: het is heel goed mogelijk dat in deze fase, juist door als team visueel te werken, wordt ontdekt dat het script moet worden aangepast! Soms zijn zelfs meerdere iteraties nodig. Belangrijk is dat wordt toegewerkt naar unanimiteit over het beste DESIGN.

Drawing (4/8)

Het team is eensgezind over het DESIGN. De tekenaar trekt zich terug in zijn studio en werkt het idee uit tot een heldere tekening, de verbeelding van het script.
De tekenaar houdt rekening met de technische en inhoudelijke specificaties die in een eerder stadium zijn opgesteld. Denk daarbij aan staand of liggend, huisstijl en logo, formaat (breedbeeld), titel en teksten en aanpasbaarheid (bijv een tweede versie in een andere taal). Maar ook aan een thema als inclusiviteit.
De businesstekenaar probeert alle wensen te honoreren.

Een belangrijke vraag is hoe de tekening zal worden gebruikt. Digitaal, print, beide? Welke technische eisen stelt de drukker? Wordt de tekening in één keer in zijn geheel gepresenteerd of komen de onderdelen als animatie in beeld in een Powerpoint? Komen er hyperlinks in de tekening op de website?
Dit alles en meer is bepalend voor de opbouw van de tekening.
Het resultaat is een digitale tekening, 600 dpi, de uiteindelijke VISUAL.

Explaining (5/8)

Als de VISUAL klaar is zal de tekenaar de opbouw en inhoud van de tekening nog eens toelichten aan de klant en wijzen op eventuele aanknopingspunten voor zijn verhaal. Het is belangrijk dat de opdrachtgever de tekening goed doorgrondt en als steun en leidraad ervaart voor het bijpassende verhaal, voor zijn STORY.
En het zou helemaal mooi zijn als alle teamleden, onafhankelijk van elkaar, hetzelfde verhaal vertellen bij de tekening.

Testing (6/8)

De taak van InfoComics zit er bijna op. De tekening met ‘handleiding’ is geleverd. De klant gaat nu, bij wijze van try-out, het verhaal vertellen aan enkele leden van de doelgroep, eventueel in aanwezigheid van de tekenaar. De try-out wordt gedaan om zeker te zijn dat de visual en het verhaal goed overkomen. Uit feedback zal blijken of aanpassingen nodig zijn aan visual, verhaal of beide. Als het gehoor enthousiast is, heeft de tekening VALUE.

Presenting (7/8)

Het werk van de tekenaar zit erop. Gesterkt door het enthousiasme uit de try-out, presenteert de opdrachtgever zijn verhaal aan de doelgroep, met de visual als houvast. Het doel is om de toehoorders te informeren en te overtuigen. De maximale opbrengst van de presentatie van story en visual aan het publiek is blijvende IMPACT. De geesten zijn rijp, op naar de laatste stap.

Implementing (8/8)

We zijn op het punt waar het om begonnen was: actie in de goede richting! De visual was geen doel op zich maar een middel. Door de presentatie zullen leden van de doelgroep geïnspireerd zijn geraakt om actief bij te dragen aan de noodzakelijke CHANGE. Een change die wordt begrepen en ondersteund en dat maakt de kans op succes alleen maar groter.

Summary

De afgelopen dagen heb ik met een visual mijn visie op businesstekenen laten zien. De plaat is hieronder voor het eerst volledig afgebeeld.

Als businesstekenaar kan ik helpen in het traject naar verandering. Businesstekenen is namelijk niets anders dan samenvatten en presenteren, niets anders dan ‘design thinking’ en ‘storytelling’. Bij businesstekenen gaat het niet in de eerste plaats om een mooie tekening, maar om een bruikbare tekening. Dus functioneel en liefst ook een beetje mooi. De tekening wordt ingezet als hulpmiddel, het is beeldtaal om te helpen een boodschap te vertellen.

Een serieuze voorbereiding met het team is een belangrijke randvoorwaarde voor het slagen. Het feitelijk tekenen van de visual, bij deze aanpak, is één facet van mijn samenwerking met de klant. Meedenken en mee-ontwikkelen is een ander facet.

Een goede visual biedt overzicht en inzicht en nodigt uit om de dialoog te starten, om voort te bouwen op wat er ligt en aan te moedigen tot handelen.

Elke klant is anders, elke situatie is anders, elke tekening is anders. Elke visual is een vereenvoudiging. De toelichting, schriftelijk en/of mondeling, is daarom minstens zo belangrijk. Het is de combinatie van beeld en woord dat het beoogde effect zal leveren.

Slot

 

De waarde van een goede visual is dat het merkbaar bijdraagt aan het tot stand brengen van verandering. De méérwaarde van een goede visual is dat het die verandering kan versnellen. Dat is wat bovenstaand filmpje in beeld brengt: tijdwinst. Met elkaar een visual ontwikkelen is niet de kortste route naar verandering, maar misschien wel de snelste.

Tot slot, de kenmerken van een getekende visual van InfoComics op een rij:

  • Door het originele ontwerp, volledig toegesneden op de klant, en de eigen stijl van tekenen krijgt de tekening een uniek karakter dat de aandacht trekt
  • In de tekening kunnen figuurtjes worden opgenomen die het beeld levendig maken en een heel eigen dynamiek geven
  • De figuurtjes kunnen ‘praten’ en daarmee extra informatie overbrengen
  • Met tekenen zijn er geen grenzen aan wat kan.
  • De creativiteit van teamleden komt terug in de tekening en dat werkt motiverend
  • Een gezamenlijk ontworpen visual leidt tot betere resultaten

Overigens kan een visual verschillende vormen aannemen: een praatplaat, een stripverhaal of een animatiefilmpje.

 

© 2021 – Infocomics – drawing attention – clear visuals with value | Live tekenaar nodig? Cartoonist nodig?